ייפוי כוח מתמשך – צוואה לחיים

החיים מזמנים לנו הפתעות טובות יותר וטובות פחות. כיום ישנה מודעות הולכת וגוברת בצורך לתכנן את חיינו באופן שיממש וישקף את רצוננו ואף ימנע סכסוכים משפחתיים. 

לא נעים לחשוב על כך, אך כל אחד מאתנו עלול למצוא את עצמו במצב שבו יאבד את צלילותו או יידרדר כושרו הקוגניטיבי (עקב מחלה כגון דמנציה, תאונה או מגבלה שכלית או נפשית), מצב אשר יפגע ביכולתו לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לתחומים מהותיים בחייו. 

בקרות מצב כזה היינו מעוניינים שמי שיופקד על קבלת החלטות וטיפול בענייננו יהיה אדם אמין וישר אשר אנו סומכים עליו ויודעים בוודאות כי טובתנו היא אשר תעמוד לנגד עיניו.  

תפיסה חברתית אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו ולמצות את יכולותיו, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע, היא העומדת בבסיס תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב– 1962 במסגרתו הוסף מנגנון "ייפוי כוח מתמשך".

ייפוי כוח מתמשך הינו מנגנון המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) וצלול לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו האישיים, הרוכשים והרפואיים (או רק חלקם) כאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו. 

המדובר במנגנון חלופי להליך מינוי אפוטרופוס בבית המשפט צופה פני עתיד, שאינו מצריך פנייה לבית המשפט או את אישורו של בית המשפט. היתרון שבייפוי הכוח מתמשך בא לידי ביטוי גם בכך שייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח, ליתן לו הוראות מקדימות וספציפיות, כמו גם לבחור רק תחומים מסוימים ולא אחרים, שבהם יהיה רשאי לפעול, זאת בשונה מאפוטרופוס. 

המטרה היא בעצם לאפשר להתאים לכל אדם אשר זקוק לסיוע ותמיכה את המנגנון הנכון עבורו באופן שיגשים את רצונו, יתאים לצרכיו ולרמת התפקוד שלו. 

האדם ממנה מרצונו החופשי מיופה כוח (אחד או יותר), שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעתיד על פי ההנחיות המקדימות של הממנה עצמו. 

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. 

לאחר עריכתו וחתימתו, יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. בהעדר הנחיה מפורטת אחרת של הממנה יכנס ייפוי הכוח לתוקף עם הצגת חוות דעת רפואית, הקובעת כי מצבו של ממנה עונה על התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף. ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יאשר זאת, ובכל מקרה מיופה הכוח איננו יכול להחליט באופן עצמאי ובלעדי על כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. 

חשוב לדעת, כי באופן עקרוני באפשרות הממנה לשנות בכל עת את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו. עילות הביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך קבועים בחוק.

עוד חשוב לדעת, כי ישנם מנגנוני פיקוח על מיופה הכוח שמטרתם לוודא כי ייפויי הכוח נערך מבחירה ומרצון חופשי של הממנה. כך מונה החוק פעולות מסוימות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע, אלא אם כן הממנה הסמיכו לכך מפורשות במסגרת ייפוי הכוח המתמשך (כגון: מתן מתנות והלוואות, הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית וכו'), וכן פעולות מסוימות אחרות אשר לא ניתן לבצען בכל מקרה ללא אישור בית המשפט (כגון: עסקה במקרקעין או מתן תרומה, מתנה או הלוואה בסכום העולה על מאה אלף ₪). 

יצוין, כי באפשרות הממנה לציין בייפוי הכוח המתמשך כי על מיופה הכוח לדווח ל"אדם מיודע" (אשר זהותו נקבעת על ידי הממנה) על החלטותיו ופעולותיו בענייני הממנה ובתדירות שיקבע הממנה. כמו כן, יכול הממנה לקבוע שמיופה הכוח יצטרך לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, ובכך להפוך את האפוטרופוס הכללי למפקח על מיופה הכוח.

עוד יצוין, כי החוק מונה מספר פעולות שמיופה הכוח אינו מוסמך לבצע בשום מקרה בשם הממנה, כך למשל: המרת דת, עריכת צוואה ועוד.

על מיופה הכוח חלה חובה בחוק לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובתום לב למען הממנה, ועליו לשמוע את דעת הממנה בכל החלטה הנוגעת אליו ולהתייעץ עמו, כל עוד ניתן לברר את דעתו ורצונו של הממנה.

חשוב לזכור, על פי החוק, ייפוי כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך דין אשר עבר הכשרה לכך והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך, ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

למשדרנו ניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך ואנו כאן לרשותך בכל שאלה.

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא מהווה מידע כללי בלבד

שתף מאמר:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp